HORSEPOWER MANIA (zeefdruk)


Product Details

  • Titel: Horsepower Mania
  • Kunstenaar: Dejo
  • Techniek: Zeefdruk
  • Materiaal: Hahnemuehle German etching papier
  • Beeldformaat: 34 x 60 cm
  • Drukgangen: 13
  • Gelimiteerde Oplage: 90 (genummerd & gesigneerd)

In de ruimte kan men tussen twee punten niet sneller reizen dan het licht, maar sinds 1925 bestaat er in Assen een “kortere weg”. Langs deze korte weg, ook wel aangeduid als het TT circuit rijden coureurs harder dan de snelheid van het licht.

De coureurs van alle jaargangen vliegen over het circuit als wormgaten door de tijd. Het is 1925 als Piet van Wijngaarden met nummer 36 als een ruiter te paard (1PK) als eerste over de streep komt. Dat herhaalde hij nog eens op zijn Nortonpaardje in 1926. Onder hem op de Ossenbroeken, het achterste deel van het circuit van Drenthe duikt Giacomo Agostini op, voorover leunend op zijn trouwe Agusta. Hij wint maar liefst 14 maal in verschillende klassen. Met recht draagt hij nummer 1. In de jaren 90 verandert het circuit in een grote rodeoshow aangevoerd door niemand minder dan Kevin Schwantz. Deze Texaanse cowboy met zijn bekende nummer 34 vliegt door het wormgat en wint de koningsklasse 3 maal in 1990, 1991 en 1993!

Het grootste eendaagse evenement van Nederland blijkt ook in 1980 een groot circus. Dit zien we terug in Jumping Jack Middelburg met nummer 8. Hij bespringt het circuit als een circuspaard en neemt de benen. Jack finisht als eerste en wordt een ware volksheld. De eerste editie na de oorlog in 1946 wordt gewonnen door de Nederlander Piet Knijnenburg op zijn Duitse BMW. Zijn motor kon met 32-paardenkrachten een topsnelheid bereiken van 180 km/u. Met een gemiddelde van 180/u en een top van boven de 300 km/u vliegt snelheidsduivel Marc Marques met zijn Honda door de Duikersloot en wint de GP in 2014. Met nummer 93, zijn geboortejaar, geeft hij de rest het nakijken en wordt tijdens zijn debuutjaar in 2013 wereldkampioen. Een grote belofte voor de toekomst.

We schrijven 1977. Assen schrikt op door een witte reus. Met nummer 30 stuurt de succesvolle Wil Hartog zijn Suzuki als eerste langs het zwartwit geblokt. Assen is uitzinnig! Dit succes levert hem zelfs een fabriekscontract op. Valentino Rossi, alias “The Doctor” is een van de grootste rijders aller tijden en publiekslieveling van Assen. Hij schiet onderdoor bij Hartog en maakt zijn opwachting in 1997 met nummer 46 en wint maar liefst 6 maal de GP klasse. De belichaming van de motorsport stuurt zijn belijnde machine door de ramshoek richting de Geert Timmer (GT wint maar liefst 4 maal in Assen) bocht waar het gouden zijspanduo Streuer en Schnieders in 1987 en 1991 als eerste over de finish komen. Zij werden 3 maal wereldkampioen in 1984, 1985 en 1986 en zijn daarmee de grootste Nederlandse huisgrossier in edelmetaal.

COLOURFUL TOYISM

Door Wim van der Beek (auteur en kunstcriticus)

Kaders stellen. Het speelveld bepalen. Heldere afspraken maken. Overtreders aanspreken op hun gedrag en handelwijze, of erger nog: hen beboeten wegens spelbederf. Dat klinkt nogal streng en formeel en wordt dus meestal als vervelend ervaren. Maar toch: samen spelen is vooral leuk als iedereen de spelregels kent en zich daaraan houdt. Regels scheppen duidelijkheid en voorkomen dat in het heetst van de strijd alles compleet uit de hand loopt. Maar veel belangrijker: als het goed is, verhogen ze de spelvreugde. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hoeven vaste afspraken en regels niet belemmerend te werken voor het plezier en het creatieve proces. Het zoeken van de grenzen van het spel en het speelveld, op creatieve wijze omgaan met gegeven beperkingen, pogingen om het maximale rendement te halen uit jezelf en uit het spel, dat zijn zaken waar de Toyisten alles van af weten. Sterker nog: ze doen niet anders.

Toyisten? Wie zijn dat? Het woord Toyisme laat zich lastig vertalen. Letterlijk vertaald betekent de eerste lettergreep: speelgoed. En het achtervoegsel -isme refereert aan brede bewegingen of stromingen die zowel in de kunstwereld als in religies bestaan. Impressionisme en expressionisme, surrealisme, tachisme, boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme en confucianisme. Ook politieke verschijnselen, karaktereigenschappen of maatschappelijke fenomenen die breed gedragen worden of in ruime mate voorkomen, worden soms verheven tot de status van een -isme. Simplisme is daar een sterk voorbeeld van. Maar ook begrippen als protectionisme, dualisme, futurisme en centralisme zijn ingeburgerd.

Op zoek naar kunsthistorische kaders waarbinnen het werk en het gedachtegoed van de Toyisten geplaatst kan worden, zijn verwijzingen naar de Pop Art (die vanuit Amerika in de jaren zestig de wereld veroverde) en naar New Image Painting, Keith Haring en Graffiti (die in de jaren ‘80 en ‘90 het postmodernistische tijdperk inluidden) onontkoombaar. Maar in het rijtje namen van groeperingen waartoe zij niet gerekend willen worden, hebben ze de Graffitibeweging steeds buiten beschouwing gelaten. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet. De geestverwantschap met toonaangevende vertegenwoordigers van die beweging is groot. Eén van de meest in het oog springende overeenkomsten is het gebruik van pseudoniemen. Ook de bewuste keuze voor anonimiteit, ontindividualisering, de voorkeur voor een guerrilla-achtige aanpak, voorliefde voor de openbare ruimte als podium en een anti-establishment mentaliteit verbindt de Toyisten met graffitikunstenaars. Minder opvallend zijn de overeenkomsten in de beeldtaal en in het handschrift.

De meeste Toyisten zijn echte verhalenvertellers. Soms nemen hun beeldverhalen zelfs epische proporties aan. Een verhalend hoogstandje is ongetwijfeld ‘Leven met energie’ (het hoofdthema van De Stip), maar ook ‘Dromen als ontbijt’ op Hotel Ten Cate in Emmen en de watertank Uppspretta in IJsland bezitten ongekende epische kwaliteiten waarbij sensuele componenten en gekke uitspattingen eerder regel dan uitzondering zijn. De verhalen schieten alle kanten op. Dat maakt ze grillig en houdt de spanning er in. Allerlei aspecten en deelaspecten van een thema worden in het beeldverhaal betrokken. Het associatieve vermogen van de ‘vertellers’ levert extra dimensies, speelse invallen en onverwachte invalshoeken op die het verhaal verlevendigen.

In de onderwerpkeuze gaan de Toyisten geen enkel taboe uit de weg. Elk onderwerp is salonfähig en speelse rebellie wordt niet geschuwd. De maatschappijvisie die zij etaleren, kan soms lichtjes wringen of schuren, maar humor is nooit ver weg. In hun benadering van gevoelige onderwerpen volgen de Toyisten het pad van de striptekenaars die de comic strip in Amerika populair hebben gemaakt. Hun werk is vrolijk, uitbundig zelfs, maar nooit plat of kritiekloos. Elk statement wordt van spitsvondige kanttekeningen voorzien en geen enkel standpunt wordt zomaar klakkeloos overgenomen.

Het is met Toyisme als met voetbal. De regels zijn helder. What you see, is what you get. Iedereen weet hoe het spelletje gespeeld moet worden en toch lopen de stadions keer op keer vol met duizenden mensen die zich graag laten verrassen door flitsende acties, doordacht samenspel, creatieve balbehandeling, teamgeest, de kracht van het collectief en individuele hoogstandjes. Zelfs over de uiterlijke herkenbaarheid van de club is nagedacht. Wat het clubshirt betekent voor de voetballers, is het masker voor de Toyisten. Herkenbaarheid is voor hen een geheimzinnig en paradoxaal gegeven. Overal waar ze in de openbaarheid optreden, zijn de Toyisten van andere mensen te onderscheiden door het masker dat hun Toyistenstatus bevestigt en tegelijk hun anonimiteit waarborgt, maar de sporen die zij nalaten in hun werk verraden onmiddellijk dat ze Toyisten zijn.

Het statement is glashelder: niet het individu telt, maar het collectief. Toyisten willen beoordeeld worden op de oorspronkelijkheid en authenticiteit van hun werk en op het gedachtegoed dat daaraan ten grondslag ligt. Dat is universeel en tijdloos en daarbij past niet de kortstondige roem van de eenling. Het is als met ware clubliefde die voorschrijft: scoren doen ze met z’n allen!

Meer info over Toyisme op toyism.com